08/10/2013

บริการรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research)

 รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research)

1. ได้ไฟล์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่ผ่านการค้นหาและคัดกรองจากมืออาชีพ ไฟล์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่ตรงกับความต้องการ  มั่นใจได้ 100% ว่าสามารถนำไปทำการสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้อย่างครอบคลุม มีปริมาณมากเพียงพอที่จะทำให้งานวิชาการของท่านมีน้ำหนัก นอกจากนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่ผ่านการคัดกรองจากเรา จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่ไม่เก่าแน่นอน

2. ได้ไฟล์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่ครบถ้วน มีคุณภาพ สอดคล้องตามหัวข้อวิจัย

3. มีแหล่งเอกสารอ้างอิง และไฟล์ข้อมูลที่อ้างอิงชัดเจน ถูกต้อง และสืบค้นได้ โดยทางเราจะจัดส่งไฟล์แหล่งอ้างอิง ตลอดจนข้อมูลทุกอย่างพร้อมไฟล์ต้นฉบับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ฉบับเต็ม (Full Text) เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้

4. ได้ไฟล์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ที่มีราคายุติธรรม เชื่อถือได้ เพราะเรามีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน มีประสบการณ์มานานหลายปี

5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ได้อย่างรู้จริง เพราะอ้างอิงตามกระบวนการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาจากหัวข้อวิจัยของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ว่าท่านควรใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) แบบใดจึงจะครอบคลุมและตรงประเด็นมากที่สุด และสามารถนำไปเขียนอภิปรายผลเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับผลการศึกษาของท่านได้อีกด้วย

รับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ การรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นการรับค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทยเท่านั้น และจำกัดเนื้อหาเป็นภาษาไทยเท่านั้น หากท่านต้องการให้ทางร้านค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าแปลงานวิจัยเพิ่มเติม โดยค่าแปลงานวิจัยดังกล่าว จะคิดเป็นรายหน้าตามระยะเวลาที่ท่านต้องการรับงาน ซึ่งท่านสามารถให้ทางร้านประเมินราคาให้ท่านพิจารณาตัดสินใจได้ก่อนการมัดจำเริ่มงาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist ครับ

ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือขอบเขตเนื้อหางานวิจัยของท่าน  ว่าสามารถดำเนินการค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ได้หรือไม่ เนื่องจากการสืบค้นต้องมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดหรือทฤษฏีที่สอดคล้องรองรับไว้ก่อนล่วงหน้า

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวน 1,000.- เพื่อให้เริ่มดำเนินการค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) หรือเพิ่มเติมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research)ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขและค้นหาเพิ่มเติมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขหรือค้นหาเพิ่มเติมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ทางเราจะจัดทำส่งไฟล์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) ให้ใหม่ เพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1