ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการรับทำวิทยานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาอย่างรวดเร็วได้อย่างไร?

012_รับทำวิจัย_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำspss_รับทำสารนิพนธ์_ราคาถูก

รับทำวิทยานิพนธ์

ในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ของแต่ละบุคคลนั้นอาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ลูกค้าบางคนจ้างทำวิทยานิพนธ์แล้วแท้ๆ แต่งานวิจัยที่ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาไปนั้นกลับต้องแก้แล้วแก้อีกไม่ผ่านสักที แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จ้างทำวิทยานิพนธ์มักสำเร็จการศึกษาได้รวดเร็วเพราะงาน thesis ผ่านไว มาถึงตรงนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมจ้างทำวิทยานิพนธ์เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ถึงต่างกันหล่ะ จริงๆแล้วการที่จะจ้างทำวิทยานิพนธ์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างที่ต้องหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่ง วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับการจ้างทำวิทยานิพนธ์ให้ได้ผลลัพธ์เกิดร้อยกันครับ

ทางบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์มีความเชี่ยวชาญ

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่การจ้างทำวิทยานิพนธ์จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องพิจารณาที่ความเชี่ยวชาญของบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ ท่านต้องทราบว่าบริษัทรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ให้กับท่านนั้นมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มานานกี่ปี บริษัทเคยรับงานมามากน้อยเพียงใด และงานที่ส่งให้ลูกค้ามีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเท่าใด และเปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์นั้นๆ

การตรวจสอบสามารถทำได้โดยการพิจารณาจากอันดับเว็บไซต์ของบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ว่าอยู่ในอันดับที่เท่าใด หากเว็บไซต์ของบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ที่ท่านต้องการจ้างอยู่ในอันดับต้นๆ ให้ท่านมั่นใจก่อนเลยว่า เว็บไซต์นี้ทำงานส่งให้ลูกค้าจริงและมีลูกค้าจำนวนมาก เนื่องจากการที่เว็บไซต์จะขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆได้นั้นต้องมีจำนวนผู้เข้าไปขอคำปรึกษา คำแนะนำ เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

ผู้ว่าจ้างมีความเป็นมืออาชีพ

มาถึงสิ่งสำคัญในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จประการที่สอง คือ ผู้ว่าจ้างต้องมีความเป็นมืออาชีพด้วยเช่นกัน ในการคุยรายละเอียดการดำเนินงานวิจัยนั้นต้อง

อาศัยความเป็นมืออาชีพของทั้งสองฝ่าย เมื่อได้ผู้รับงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพแล้ว ผู้มอบหมายงานอย่างผู้ว่าจ้างต้องมีความเป็นมืออาชีพ 2 ประการ คือ หนึ่งเตรียมหัวข้อที่จะศึกษาวิจัย และส่งมอบข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นให้แก่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ได้ทราบอย่างครบถ้วน และสองผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ของทางบริษัทที่ท่านจะจ้างทำวิทยานิพนธ์อย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและไม่ทำให้รู้สึกถูกโกงในภายหลัง

หนึ่ง การเตรียมหัวข้อที่จะศึกษาวิจัย และส่งมอบข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นให้แก่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ได้ทราบอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การกำหนดตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิด หรือแนวทางการทำวิจัยที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาในข้างต้นไปแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าสามารถดำเนินการต่อได้ เพื่อให้ผู้รับทำวิจัยนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งประโยชน์ของการส่งรายละเอียดให้ผู้จัดทำวิจัย คือ วิทยานิพนธ์ที่ได้รับจะออกมาตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด

สอง ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ของทางบริษัทที่ท่านจะจ้างทำวิทยานิพนธ์ และท่านต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน และป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกหลอก หรือถูกโกงกันขึ้นในอนาคต เนื่องจากทุกบริษัทจะมีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในบางเงื่อนไขหากท่านไม่ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะจ้างท่านอาจรู้สึกไม่ดีกับบริษัทได้ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำผิดเงื่อนไข แล้วทางร้านมีการเก็บเงินเพิ่มหรือไม่ดูแลต่อ อาจทำให้ท่านรู้สึกเสียผลประโยชน์และถูกหลอกได้ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของทางบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ เพราะบริษัทได้แจ้งเงื่อนไขเหล่านี้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนในเว็บไซต์ของบริษัท

ดังนั้นผู้ว่าจ้างควรที่จะศึกษารายละเอียดของเงื่อนไขการให้บริการให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจจ้างทำวิทยานิพนธ์กับบริษัทนั้นๆ

ในกรณีของบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ของเราจะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรีในแต่ละบทที่ลูกค้าว่าจ้างทำกับทางบริษัท จำนวน 2 ครั้งฟรี แต่หากมีการแก้ไขตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะมีราคาค่าบริการการแก้ไข บทละ 500 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณการแก้ไขเนื้อหาของบทนั้น ๆ นอกจากนี้ หากการแจ้งแก้ไขดังกล่าวมีเหตุให้ต้องมีการแก้ไขด่วนภายในระยะเวลาอันสั้น (24-48 ชั่วโมง) ทางบริษัทจะคิดค่าปรับ บทละ 1,000 บาท เป็นค่าแก้ไขงานด่วน แม้ว่า ลูกค้าจะยังคงเหลือสิทธิ์การแก้ไขฟรีอยู่ก็ตาม

ทางบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ และผู้ว่าจ้างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

เมื่อทั้งบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ และผู้ว่าจ้างมีความเป็นมืออาชีพกันทั้งสองฝ่ายแล้ว สิ่งสำคัญสิ่งสุดท้ายคือการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย โดยที่เมื่อได้รับงานวิจัยจากทางบริษัทไปแล้ว ผู้ว่าจ้างต้องสามารถนำเสนอสิ่งที่ทางร้านทำไปให้ ให้ครูที่ปรึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์การวิจัยได้ตรงกัน ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้นั้นผู้ว่าจ้างต้องศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจงานวิจัยที่ทางร้านส่งไปให้อย่างถี่ถ้วน เพื่อกลั่นกรองออกมาเป็นความเข้าใจให้ได้ ไม่เช่นนั้นต่อให้งานวิจัยทำออกไปดีแค่ไหนก็มีค่าความสำเร็จเท่ากับศูนย์

หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้ครูที่ปรึกษาเข้าใจได้ นั่นจึงกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้วการจะประสบความสำเร็จในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้ว่าจ้างด้วย บริษัทรับทำวิทยานิพนธ์เป็นเพียงไกด์นำทาง ที่ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกในการทำรูปเล่มเพียงเท่านั้น

สุดท้ายนี้อยากแจ้งให้ทราบว่าการจะจ้างทำวิทยานิพนธ์ควรพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์นั้นๆให้ถ้วนถี่ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์กับตัวท่านเอง อีกทั้งยังไม่ส่งผลให้ไม่เกิดทัศนคติลบต่อบริษัทที่รับทำวิทยานิพนธ์ในภายภาคหน้า และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแจ้งให้ทราบ คือ การจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะจ้างโดยที่ผู้ว่าจ้างไร้ความรู้ แท้จริงแล้วทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญในการทำให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์เพียงปัจจัยเดียว