3 เคล็ดลับในการทำให้ธีสิสผ่านได้โดยง่าย

หลายครั้งที่ผู้วิจัยมือใหม่ในระดับปริญญาโทนั้นส่งธีสิสแล้วไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่าน นั่นอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจตั้งแต่ในเรื่องการตั้งหัวข้อวิจัย หากต้องการให้หัวข้อวิจัยของท่านผ่านได้โดยง่าย

และบทความนี้ ทางเรามี 3 เคล็ดลับมานำเสนอที่จะช่วยให้การตั้งหัวข้อธีสิสของคุณมีน่าความสนใจ เข้าใจง่ายในประเด็นปัญหาที่ได้ทำ และผ่านอนุมัติและสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี

1. เลือกทำในสิ่งที่ทันสมัย

ธีสิส_ทำธีสิส_การทำธีสิส_การทำงานวิย_การวิเคราะห์ข้อมูล_งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย การตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด

หลายครั้งที่สิ่งที่ท่านมีความสนใจนั้นกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้ว แม้ท่านจะมีความรู้หรือความถนัดในหัวข้อนั้น แต่ก็ยากที่จะทำให้ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เพราะหลักการของงานวิจัยนั้นมุ่งเน้นให้ท่านทำแต่สิ่งที่ทันสมัย หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหามาตรฐานโดยทั่วไปได้

ดังนั้นสิ่งที่ท่านควรเลือกมาใช้ในการทำธีสิสจึงควรเป็นสิ่งที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสนับสนุน เพราะในการทำธีสิสแต่ละครั้งจะสามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี จึงจะมีโอกาสผ่านอนุมัติและสามารถดำเนินการทำธีสิสในหัวข้อนั้นได้

2. เลือกทำในสิ่งที่ท่านมีความรู้และความเข้าใจ

ธีสิส_ทำธีสิส_การทำธีสิส_การทำงานวิย_การวิเคราะห์ข้อมูล_งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย การตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด

หลายครั้งที่หัวข้อธีสิสที่ท่านได้นำเสนอไปนั้นไม่ผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เนื่องจากหัวข้อดังกล่าวนั้นท่านมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หรือกรอบแนวคิดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ 

ดังนั้นแล้ว หากท่านต้องการเลือกหัวข้อวิจัย ขอให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่ท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถที่จะตอบคำถามของคณะกรรมการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้ หากท่านสามารถทำตามหัวข้อที่ท่านมีความรู้เป็นอย่างดีแล้ว ท่านก็จะสามารถดำเนินธีสิสนั้นจนสำเร็จไปได้ด้วยดี

3. เลือกทำในสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยนั้นเข้าใจด้วย

ธีสิส_ทำธีสิส_การทำธีสิส_การทำงานวิย_การวิเคราะห์ข้อมูล_งานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_จ้างทําวิจัย_จ้างทําวิจัย ป.ตรี_จ้างทําวิจัย ราคา_จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่_จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี_บริษัทรับทำวิจัย_รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ_รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์_ รับ ทำ วิจัย ออนไลน์_รับ ทํา วิจัย ป ตรี_รับ เขียน งาน วิจัย_รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน_รับจ้างทําวิจัย 5 บท_รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา_รับจ้างทําวิจัย ป.โท_รับจ้างทําวิจัย ราคา_รับจ้างทําวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทํา วิจัยการตลาด_รับทํางานวิจัย การตลาด_รับทํางานวิจัย ด่วน_รับทํางานวิจัย ราคาถูก_รับทําวิจัย ป.ตรี_รับทําวิจัย ป.โท_รับทําสารนิพนธ์_รับทําสารนิพนธ์ ราคา_รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก_ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท_วิจัยการตลาด_หัวข้อวิจัยการตลาด

หลายครั้งที่ผู้วิจัยมือใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เลือกกำหนดหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ในอาชีพของตนเอง 

ซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความเข้าใจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย จึงไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ จึงทำได้เพียงให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงได้

ดังนั้นท่านจึงควรเลือกหัวข้อวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษานั้นมีความรู้ ความเข้าใจ และท่านก็มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นด้วย จึงจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้วิจัยได้

หากท่านสามารถนำ 3 เคล็ดลับนี้ไปตั้งเป็นประเด็นหัวข้อธีสิสที่ท่านตั้งใจจะศึกษาได้ หัวข้อธีสิส หรือหัวข้อการทำวิทยานิพธ์ในการทำงายวิจัยดังกล่าวของท่านนั้นจะได้รับผ่านการอนุมัติและสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีจบสำเร็จงานวิจัยนั้นเช่นกัน