สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับการจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่อาจทำให้คุณตกใจ!

015_รับทำวิจัย_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำspss_รับทำสารนิพนธ์_ราคาถูก

จ้างทำวิทยานิพนธ์


การจ้างทำวิทยานิพนธ์ไม่ได้แปลว่า “โง่”

เมื่ออ่านหัวข้อนี้คุณอาจตกใจนิดหน่อยกับคำว่า “โง่” แต่ขอบอกเลยว่าเมื่ออ่านจบคอลัมน์นี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคนจ้างคนอื่นทำวิจัยให้ถึงไม่ได้โง่ ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านลองตอบคำถามที่เราจะถามต่อไปนี้สักสองสามข้อ ข้อแรก ในการจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับใบปริญญาบัตรนั้นถ้านักศึกษาทำวิจัยผ่านอย่างเดียว จะสามารถจบการศึกษาได้ไหม? ข้อสอง การจ้างทำวิจัยถ้าให้บริษัททำโดยที่ตัวผู้จ้างไม่ศึกษางานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้ และไม่มีความรู้ในการทำวิจัยอยู่เลยจะสามารถตอบคำถามอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่าน thesis ได้ไหม? และข้อสุดท้ายระหว่างความรู้ในห้องเรียนกับการทำ thesis อะไรสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต? เรามาเริ่มตอบคำถามเหล่านี้ทีละข้อกันดีกว่า เพื่อพิสูจน์ว่าคนจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้น ไม่ได้โง่!!!

ข้อแรกในการจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับใบปริญญาบัตร และได้สวมชุดครุยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ thesis เพียงอย่างเดียว ในการเรียนมหาวิทยาลัยมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเชื่อมโยงกันจึงจะสามารถจบจากรั้วมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะเป็นการจบชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก นักศึกษาทุกคนต้องเข้าคลาสเพื่อเรียนเอาความรู้ไปใช้ในการสอบ ในการจะจบปริญญาท่านต้องสามารถเข้าใจเนื้อหา และสอบผ่าน ท่านต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้มาให้ได้ก่อน ท่านจึงจะได้ทำ thesis หากท่านไม่สามารถสอบผ่านไม่เข้าใจบทเรียนท่านคนถูกรีไทร์ออกไปนานแล้วใช่หรือไม่

ข้อสองการจ้างทำวิจัยถ้าสักแต่ว่าจะจ้างให้บริษัททำอย่างเดียว โดยที่ตัวผู้จ้างไม่ไม่มีความรู้ในการทำวิจัยอยู่เลย อีกทั้งยังไม่ศึกษางานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้ จะไม่สามารถตอบคำถามอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และจะส่งผลให้ไม่ผ่าน thesis การที่ผู้ว่าจ้างจะจ้างให้บริษัททำงานวิจัยให้สักชิ้น ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้กำหนดแนวทางการทำงานมาอย่างคร่าวๆให้บริษัทรับทำวิจัยเข้าใจและทำงานวิจัยออกมาให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นผู้กำหนดหัวข้องานวิจัย รวมไปถึงกำหนดกรอบแนวคิดและรายละเอียดที่ต้องการให้บริษัทรับทำวิจัยทราบ เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการมากที่สุด

อีกทั้งผู้จ้างทำวิจัยต้องมีความรู้ ตรวจสอบงานได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหางานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้ และสิ่งสำคัญผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์จะต้องสามารถทำความเข้าใจให้เชื่อมโยงกับวิทยานิพนธ์ของตน และนำข้อมูลความรู้ความเข้าใจไปสื่อสารให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่บริษัททำไปให้ จึงจะทำให้การจ้างทำวิจัยประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์

 และข้อสุดท้ายระหว่างความรู้ในห้องเรียนกับการทำ thesis อะไรสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต? ขอบอกตามตรงเลยว่า thesis ไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงของท่านอย่างแน่นอน เนื่องจากการทำ thesis นั้นคือการเจาะลึกเพื่อศึกษาอะไรบางอย่างเพียงอย่างเดียวอย่างเจาะจง อาทิเช่น ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม ศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น แต่การศึกษาในห้องเรียนคือการศึกษาที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง โดยไม่เฉพาะเจาะจง คอนเฟิร์มได้เลยว่าในชีวิตจริงนั้น ในการทำงานท่านจะใช้ความรู้ที่ได้จากเรียนในคลาสมาปรับใช้ในการทำงานมากกว่านำ thesis มาปรับใช้แน่นอน

การจ้างทำวิทยานิพนธ์คุ้มกว่าทำเอง!

เห็นหัวข้อนี้ท่านอาจรู้สึกไม่เชื่อ เพราะการจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้นมีอัตราค่าจ้างค่อนข้างสูง จะคุ้มกว่าการทำวิจัยเองโดยไม่เสียเงินได้ยังไง ก็บอกแล้วว่านี่คือหัวข้อสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับการจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่อาจทำให้คุณตกใจ ขอบอกเลยว่าการจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้นคุ้มกว่าการทำเองในหลายด้าน

ด้านแรก การจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นการซื้อเวลาที่คุ้มค่า ท่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ผ่านนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่จะสามารถทำให้จบปริญญาได้ ผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์เพียงแค่ซื้อเวลาเท่านั้น!! ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาในการทำรูปเล่มวิจัยเอง ส่วนมากผู้จ้างทำวิจัยเป็นผู้ที่ทำงานแล้วเพียงแต่ต้องการวุฒิเพิ่มในการต่อยอดงานที่ทำอยู่ (ซึ่งการไปเรียนในห้องเรียนก็สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แต่การทำวิจัยต้องยอมรับว่า มันไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง) จึงต้องการจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ ให้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และดำเนินงานแทน และทำไมจึงคุ้มกว่าการทำเอง เพราะเมื่อท่านจ้างให้บริษัทรับทำวิจัยที่น่าเชื่อถือทำงานวิจัยให้ ท่านจะสามารถนำเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ไปใช้ทำงานของท่านได้อย่างเต็มที่และเวลาตรงนั้นจะเกิดมูลค่าทันที โดยการจ้างทำวิจัยนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่างานวิจัยจะออกมาดีหรือไม่ เพราะเมื่อจ้างทำวิทยานิพนธ์กับบริษัทแล้ว งานวิจัยของท่านจะถูกทำโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำวิจัยมาหลายปี ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การผิดพลาดน้อยกว่าการลงมือทำเองอีกด้วย

ด้านที่สอง การจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของผลการศึกษาที่น่าพึงพอใจ บริษัทรับทำวิทยานิพนธ์เป็นเพียงไกด์นำทางสู่ความสำเร็จที่น่าพอใจเท่านั้น แต่ผู้ที่จะกำหนดเส้นทางให้ไกด์นำทาง คือ ผู้จ้างทำวิจัย ผู้รับทำวิจัยมีหน้าที่ในการช่วยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และดำเนินงานแทนเท่านั้น

และด้านสุดท้าย การจ้างทำวิทยานิพนธ์คือการคอนเฟิร์มว่าท่านจะผ่าน thesisมากกว่า 90 % เพราะท่านจะได้รับงานที่ผ่านการทำโดยมืออาชีพผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิทยานิพนธ์ ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ thesis จะผ่านมีมากถึง 90% และอีก 10% คือการที่ท่านจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจในเนื้อหาของงานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้ และเชื่อมโยงให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยที่ทางร้านทำ จึงจะส่งผลให้งานวิจัยประสบความสำเร็จ 100%

ปัจจุบันมีคนจ้างทำวิทยานิพนธ์จำนวนมาก

ปัจจุบันมีบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ก่อตั้งมากขึ้น เนื่องจากการจ้างทำวิทยานิพนธ์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง และมีแนวโน้มจะมีการจ้างทำวิทยานิพนธ์สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมารองรับ “ธุรกิจการศึกษาขนาดใหญ่” เนื่องจากในยุคปัจจุบันความรู้หาได้จากทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาสูงก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร่ำรวยใหญ่โตได้ แต่คำนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ที่ทำงานขึ้นกับบริษัทหรือองค์กร ที่เรียกให้เข้าใจว่า มนุษย์เงินเดือน วุฒิการศึกษาจึงยังมีความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้มาก ทั้งในด้านเงินเดือน และการยอมรับในองค์กร

การจ้างทำวิทยานิพนธ์จึงเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่ง ที่ทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของผลการศึกษาที่น่าพึงพอใจ และผลการศึกษาที่น่าพึงพอใจนี้จะเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพและตำแหน่งงานที่อยากจะเป็น