08/10/2013

บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ (Abstract)

 รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ (Abstract)

1. ได้ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ที่ผ่านการเขียนจากมืออาชีพ ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ที่ตรงกับเนื้อหางานวิจัยที่สั้น กระชับ และได้ใจความ  มั่นใจได้ 100% ว่าจะทำให้งานวิชาการของท่านมีน้ำหนัก

2. ได้ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) มีความครบถ้วนขององค์ประกอบหลัก  (วัตถุประสงค์ของการวิจัย, กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และผลการวิจัย) มีคุณภาพตามโครงสร้างของบทคัดย่อ โดยเราจะมีการตรวจสอบรูปแบบฟอร์แมตเป็นอย่างดี การสะกดชื่อ และการสรุปผลการวิจัยเพื่อนำมาใส่ในบทคัดย่ออย่างกระชับและรัดกุมที่สุด

3. ได้ไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ที่มีราคายุติธรรม เชื่อถือได้ เพราะเรามีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน มีประสบการณ์มานับสิบปี

4 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ได้อย่างรู้จริง เพราะอ้างอิงตามกระบวนการและโครงสร้างบทคัดย่อ ด้วยประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ว่าท่านควรดำเนินการบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) แบบใดจึงจะครอบคลุมและตรงประเด็นมากที่สุด

ราคารับเขียนบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ราคาเขียนบทคัดย่อภาษาไทย

รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย

ราคาเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

* หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์บทที่ 1 และบทที่ 5 มาที่ ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist เพื่อให้ทางร้านประเมินราคาจำนวนหน้าที่ชัดเจนของบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการได้ เพื่อทราบราคาที่แน่นอน ภายใต้ระยะเวลาที่ท่านกำหนด

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหางานวิจัยของท่าน  ว่าสามารถดำเนินการ บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ได้หรือไม่ เนื่องจากการสืบค้นต้องมีการศึกษางานวิจัยไว้ก่อนล่วงหน้า

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน 

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวนครึ่งหนึ่งของราคาค่าบริการ เพื่อให้เริ่มดำเนินการ บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการ บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) หรือเพิ่มเติมไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขและค้นหาเพิ่มเติมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ทางเราจะจัดส่งไฟล์บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ (Abstract) ให้ใหม่ เพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1