08/10/2013

บริการรับสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ (Questionnaire or Interview)

 

ข้อดีของบริการรับสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ (Questionnaire or Interview)

1. ได้ไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ (Questionnaire or Interview) ที่ผ่านการศึกษาเนื้อหาจากบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของท่าน โดยทางเราจะศึกษางานวิจัยเรื่องที่สอดคล้องกับท่าน และจัดทำแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ (Questionnaire or Interview) อย่างมืออาชีพ ได้ไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่ถูกต้อง  มั่นใจได้ 100% ว่าสามารถนำไปนำลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างอ่านแล้วเข้าใจได้อย่างง่ายดาย เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างแน่นอน นอกจากนี้ไฟล์ไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการสร้างจากเรา จะเป็นไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบประเด็นของข้อคำถามที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

2. ได้ไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ที่ครบถ้วน มีคุณภาพ เพราะเราทำการสรุปด้วยการศึกษางานวิจัยของท่านและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ท่านศึกษาเพื่อดูรูปแบบ ตลอดทั้งไกด์ไลน์ของการตั้งประเด็นคำถามที่ชัดเจน และสังเคราะห์เหลือแต่ประเด็นที่สำคัญ จัดทำเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่นำไปใช้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

3. ได้ไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ที่มีราคายุติธรรม เชื่อถือได้ เพราะเรามีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน และดำเนินการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ด้วยการศึกษาเนื้อหาของงานวิจัยของผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ

4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ที่เหมาะสม หรือการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพ เพราะการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั้น เราจะพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยของท่านเป็นลักษณะใด และควรจะตั้งประเด็นคำถามลักษณะใดจึงจะมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่เรามี เราจึงสามารถแนะนำให้กับท่าน เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ว่าท่านควรนำไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์จากเราไปใช้แบบใดจึงจะทำให้การเก็บข้อมูลของท่าน สะดวกมากที่สุด

ราคารับทำแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถาม รับสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

รับสร้างแบบสอบถาม

*หมายเหตุ ก่อนจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์ ท่านควรกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ทางร้านสามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นหรือขอบเขตที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดไฟล์งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางร้านประเมินราคาก่อนเบื้องต้นได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist ครับ

 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการรับสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ (Questionnaire or Interview)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ว่าสามารถดำเนินการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ได้หรือไม่ เนื่องจากเราต้องพิจารณาจากงานวิจัยของท่านเสียก่อนว่ามีครบถ้วน เหมาะสม และสมบูรณ์มากเพียงพอจะสร้างแบบสอบถามได้หรือไม่ เพราะท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นั้น งานวิจัยต้องบทที่ 1 – 3 ต้องสมบูรณ์เสียก่อน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากท่านไม่เข้าใจในงานของท่านเองหรือไม่เข้าใจในกระบวนการอย่างชัดเจนถ่องแท้แล้ว ก็คงไม่เกิดประโยชน์ใด จึงต้องขออนุญาติใช้เวลาพิจารณาไว้ก่อนล่วงหน้า

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวนครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม เพื่อให้เริ่มดำเนินการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการทำแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ จะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ทางเราจะใช้เวลาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้ว ทางเราจะจัดทำส่งไฟล์แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ให้ใหม่ เพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1