08/10/2013

บริการแก้ไขบรรณานุกรม (Bibliography)

รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการแก้ไข บรรณานุกรม (Bibliography)

1. ได้บรรณานุกรม (Bibliography) จากมืออาชีพ จัดรููปแบบตามฟอร์แมตด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถตั้งค่าตรงตามคู่มือการ วิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

2. ได้บรรณานุกรม (Bibliography) ที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

3. ได้บรรณานุกรม (Bibliography) ที่ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ เพราะผู้ทำมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน

4. ให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะลงมือจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

ราคารับทำบรรณานุกรม มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

รับทำบรรณานุกรม

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบรรณานุกรมที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากแหล่งอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าบรรณานุกรมที่จัดทำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist ครับ

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการบรรณานุกรม (Bibliography)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการรับจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ของท่าน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ใช้ระยะเวลานานเท่าใด เนื่องจากการทำบรรณานุกรม (Bibliography) ต้องมีการศึกษาเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนั้นๆ ว่ามีการอ้างอิงไว้หน้าไหนบ้าง การอ้างอิงนั้นถูกต้องหรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีก่อนดำเนินการหรือไม่อย่างไร

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน  ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บรรณานุกรม (Bibliography)

3. การชำระเงิน 

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อให้เริ่มดำเนินการบรรณานุกรม (Bibliography) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) หรือภาพหน้าจอแสดงการชำระเงินเรียบร้อย (Screen Shot) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. บรรณานุกรม (Bibliography) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 ดำเนินการบรรณานุกรม (Bibliography) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันลูกค้าบางท่านที่ไม่กระทำตามข้อตกลง

4.2 กรณีที่มีการแก้ไขบรรณานุกรม (Bibliography) ทางเรา อาจใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขบรรณานุกรม (Bibliography) ทางเรา จะจัดส่ง บรรณานุกรม (Bibliography) ฉบับใหม่ และจัดส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินอัตราค่าบริการส่วนที่คงเหลือแล้วเท่านั้น เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1