08/10/2013

บริการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format)

รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการรับจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format)

1. ได้ฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) จากมืออาชีพ จัดรููปแบบตามฟอร์แมตด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถตั้งค่าตรงตามคู่มือการทำวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

2. ได้ฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

3. ได้ฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ที่ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ ผู้ทำมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน

4. ให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะลงมือทำจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการรับจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการรับจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ของท่าน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ใช้ระยะเวลานานเท่าใด เนื่องจากการจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ต้องมีการศึกษาเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนั้นๆ ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีก่อนดำเนินการหรือไม่อย่างไร

ราคารับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นราคาการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์หรือรับจัดหน้าวิจัยที่ไม่ได้ผ่านการจัดฟอร์แมตใด ๆ มาก่อนทั้งสิ้น แต่หากท่านดำเนินการจัดหน้าวิจัยหรือจัดหน้าวิทยานิพนธ์ของท่านมาบ้างแล้ว ราคาข้างต้นจะลดลงไปมาก ดังนั้น หากท่านต้องการทราบราคาที่ชัดเจนและแน่นอน รบกวนท่านส่งไฟล์เนื้อหาวิจัยที่ต้องการให้ทางร้านจัดหน้าวิจัยหรือจัดหน้าวิทยานิพนธ์ของท่าน เข้ามาที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist โดยทางร้านจะตอบกลับภายในระยะเวลา ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ครับ

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน  ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format)

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อให้เริ่มดำเนินการจัดฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป(slip) หรือภาพหน้าจอแสดงการชำระเงินเรียบร้อย (Screen Shot) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. จัดทำฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดทำฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันลูกค้าบางท่านที่ไม่กระทำตามข้อตกลง

4.2 กรณีที่มีการแก้ไขฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ทางเรา อาจใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ทางเรา จะจัดทำฟอร์แมตเนื้อหาวิจัยทั้ง 5 บท (Format) ฉบับใหม่ และจัดส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1