08/10/2013

บริการรับเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal)

 รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการรับเขียนโครงร่างการวิจัย (Proposal)

1. ได้โครงร่างการวิจัย จากมืออาชีพ เขียนงานใหม่ตรงกับความต้องการ ไม่ใช่งานคัดลอก จึงมั่นใจได้ 100% ว่าโปรแกรมตรวจสอบไม่มีผลต่องานของเราที่ดำเนินการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
2. ได้โครงร่างการวิจัยที่ครบถ้วนตามองค์ประกอบของการนำเสนอหัวข้อวิจัย
3. มีแหล่งเอกสารอ้างอิง และไฟล์ข้อมูลที่อ้างอิงชัดเจน ถูกต้อง และสืบค้นได้ โดยทางเราจะจัดส่งไฟล์แหล่งอ้างอิง ตลอดจนข้อมูลทุกอย่างพร้อมโครงร่างการวิจัย เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้
4. ได้โครงร่างการวิจัยที่ราคายุติธรรม เชื่อถือได้ มีหลักแหล่งแน่นอน มีประสบการณ์มานับสิบปี
5. ให้คำปรึกษาได้อย่างรู้จริง เพราะดำเนินการร่าง proposal ด้วยทักษะ และประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

รับเขียนโครงร่าง

*หมายเหตุ การเขียนโครงร่างวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นี้ จำกัดจำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้าเท่านั้น เนื่องจากหากท่านต้องการปริมาณเนื้อหาที่เยอะกว่านี้ ทางร้านแนะนำให้ท่านจ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบเนื้อหาบทที่ 1-3 ไปเลย จะดีที่สุด เนื่องจากเงื่อนไขการรับผิดชอบแก้ไขจะมีความแตกต่างกัน อีกทั้งราคาค่าบริการจะประหยัดมากกว่าเมื่อท่านเลือกทำเนื้อหาบทที่ 1-3 เพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ การเขียนโครงร่างดังกล่าวข้างต้น จำกัดการแปลงานวิจัยจากต่างประเทศ ไม่เกิน 2 หน้า โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist ครับ

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการเขียนโครงร่างการวิจัย
1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com
เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการร่างโครงร่างการวิจัยของท่าน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการโครงร่างการวิจัย (Proposal)นั้น ต้องมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดหรือทฤษฏีที่สอดคล้องรองรับ

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ
ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง
ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวน 1,000.- เพื่อให้เริ่มดำเนินการโครงร่างการวิจัย
โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้
3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป(slip) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการร่างโครงร่างการวิจัย จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง
4.1 ดำเนินการร่างโครงร่างการวิจัยให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขโครงร่างการวิจัย ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ
4.3 หลังจากปรับแก้ไขโครงร่างการวิจัย ทาง Chalermlarp.com จะจัดทำโครงร่างใหม่ และจัดส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน
ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1