08/10/2013

บริการแก้ไขสารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ (Table of contents)

รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการแก้ไขสารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ

1. ได้สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ ของงานวิจัยจากมืออาชีพ จัดรูปแบบตามฟอร์แมตด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถตั้งค่าตรงตามคู่มือการทำวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

2. ได้สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ ที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

3. ได้สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ ที่ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ ผู้ทำมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน

4. ให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะดำเนินการจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

ราคารับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

รับทำสารบัญ

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำส่วนประกอบ เช่น จำนวนหน้าของสารบัญ จำนวนหน้าของสารบัญตาราง และจำนวนหน้าของสารบัญภาพที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนประกอบหน้าต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist ครับ

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการ สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของบริการ สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศของท่าน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ใช้ระยะเวลานานเท่าใด เนื่องจาก สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศ ต้องมีการศึกษาเนื้อหาของงานชิ้นนั้นๆ ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีก่อนดำเนินการหรือไม่อย่างไร

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน  ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อให้เริ่มดำเนินการ สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศ โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป(slip) หรือภาพหน้าจอแสดงการชำระเงินเรียบร้อย (Screen Shot) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. บริการดำเนินการ สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศ จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 ดำเนินการ สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันลูกค้าบางท่านที่ไม่กระทำตามข้อตกลง

4.2 กรณีที่มีการแก้ไขสารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขสารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศ ทาง Chalermlarp.com จะดำเนินการ สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ/กิตติกรรมประกาศ และจัดส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1