08/10/2013

บริการรับตรวจสอบคำผิด (Check the spelling)

รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการรับตรวจสอบคำผิด (Check the spelling)

1. ได้รับการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) จากมืออาชีพ ตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถตรวจสอบการตั้งค่า ตลอดจนคำผิด ความสอดคล้องของเนื้อหา (Content) ตรงตามคู่มือการทำวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ

2. ได้รับการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

3. ได้รับการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ที่ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ เพราะผู้ทำมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน

4. ให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะลงมือทำจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการรับตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ของท่าน ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ใช้ระยะเวลานานเท่าใด เนื่องจากการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ต้องมีการศึกษาเนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนั้นๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ดีก่อนดำเนินการหรือไม่อย่างไร และอื่นๆ ตามกระบวนการวิจัย

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน  ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling)

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) หรือภาพหน้าจอแสดงการชำระเงินเรียบร้อย (Screen Shot) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. การตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันลูกค้าบางท่านที่ไม่กระทำตามข้อตกลง

4.2 กรณีที่มีการแก้ไขไฟล์งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ทางเรา อาจใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขไฟล์งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ทางเรา จะจัดทำไฟล์งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบคำผิด (Check the spelling) ฉบับใหม่ และจัดส่งให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า  และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ หลังจากได้รับการแจ้งโอนเงินอัตราค่าบริการส่วนที่คงเหลือแล้วเท่านั้น เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1