08/10/2013

บริการรับค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery)

 รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการรับค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery)

1. ได้ไฟล์แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ที่ผ่านการค้นหาและคัดกรองจากมืออาชีพ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ที่ตรงกับความต้องการ  มั่นใจได้ 100% ว่าสามารถนำไปทำการสรุปแนวคิด และทฤษฏีด้วยตนเองได้อย่างครอบคลุม มีปริมาณมากเพียงพอที่จะทำให้งานวิชาการของท่านมีน้ำหนัก นอกจากนี้แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ที่ผ่านการคัดกรองจากเรา จะเป็นแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ที่ไม่เก่าแน่นอน

2. ได้แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ที่ครบถ้วนสอดคล้องตามหัวข้อวิจัย

3. มีแหล่งเอกสารอ้างอิง และไฟล์ข้อมูลที่อ้างอิงชัดเจน ถูกต้อง และสืบค้นได้ โดยทางเราจะจัดส่งไฟล์แหล่งอ้างอิง ตลอดจนข้อมูลทุกอย่างพร้อมไฟล์ต้นฉบับแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้

4. ได้ไฟล์แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ที่มีราคายุติธรรม เชื่อถือได้ มีหลักแหล่งแน่นอน มีประสบการณ์มานับสิบปี

5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ได้อย่างรู้จริง เพราะคัดกรองจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณาจากหัวข้อวิจัยของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ว่าท่านควรใช้แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) แบบใดจึงจะครอบคลุมและตรงประเด็นมากที่สุด และสามารถนำไปเขียนอภิปรายผลเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับผลการศึกษาของท่านได้อีกด้วยรับค้นหาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง*หมายเหตุ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกับทางร้านก่อนได้ เพื่อให้ทางร้านวิเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่ท่านต้องใช้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressassist ครับ

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือขอบเขตเนื้อหางานวิจัยของท่าน  ว่าสามารถดำเนินการค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ได้หรือไม่ เนื่องจากการสืบค้นต้องมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดหรือทฤษฏีที่สอดคล้องรองรับไว้ก่อนล่วงหน้า

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวน 1,000.- เพื่อให้เริ่มดำเนินการค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการค้นหาแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) หรือเพิ่มเติมแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขและค้นหาเพิ่มเติมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขหรือค้นหาเพิ่มเติมแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ทางเราจะจัดทำส่งไฟล์แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Thoery) ให้ใหม่ เพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1