08/10/2013

บริการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations)

 รับทำวิจัย-1

ข้อดีของบริการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations)

1. ได้ไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่ผ่านการพิมพ์ถอดเทปการสัมภาษณ์จากมืออาชีพ ได้ไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่ถูกต้อง  มั่นใจได้ 100% ว่าสามารถนำไปดำเนินการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยตนเองได้อย่างชัดเจนทุกประเด็นที่สัมภาษณ์ นอกจากนี้งานไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่ผ่านการถอดเทปจากเรา จะเป็นไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องจากบทสัมภาษณ์ว่าไม่มีตกหล่น (ยกเว้นกรณีเสียงเบาเกินไปหรือมีเสียงรบกวนจนจับใจความไม่ได้)

2. ได้ไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่ครบถ้วนจากการสัมภาษณ์ และมีคุณภาพ

3. เป็นไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปอ้างอิงใส่ภาคผนวก โดยทางเราจะจัดส่งไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าตรงทุกคำพูดจากบทสนทนาที่ท่านไปสัมภาษณ์มาอย่างแน่นอน

4. ได้ไฟล์การสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ที่มีราคายุติธรรม เชื่อถือได้ เพราะเรามีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน และดำเนินการถอดเทปการสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรมและเครื่องมือที่ทันสมัย

5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทสนทนา หรือการนำเนื้อหาไปใช้ได้อย่างรู้จริง เพราะอ้างอิงตามกระบวนการเขียนทำงานวิจัย พร้อมทั้งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยของท่าน ว่าควรนำบทสนทนาที่เราถอดเทปให้นั้นไปเขียนลักษณะใดจึงจะมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่เรามี เราจึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ว่าท่านควรนำบทสนทนาที่ผ่านการถอดเทปจากเราไปใช้แบบใดจึงจะทำให้ผลการศึกษาของท่านมีน้ำหนักมากที่สุดอีกด้วย

 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations)

1. ขั้นตอนแรกโทรหาผมที่เบอร์ 092-476-6638 หรืออีเมล์ ichalermlarp@gmail.com

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ว่าสามารถดำเนินการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ได้หรือไม่ เนื่องจากเราต้องฟังเทปการสัมภาษณ์ต้นฉบับเสียก่อนว่ามีความดัง ความชัดเจน ตลอดจนเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหน ดำเนินการไว้ก่อนล่วงหน้า

2. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

3. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวน 1,000.- เพื่อให้เริ่มดำเนินการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) ส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแจ้ง sms จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนมาที่เบอร์ 092-4766638

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

4. ดำเนินการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์งานจากการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างจะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขไฟล์งานจากการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) หรือเพิ่มเติมไฟล์งานจากการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ทางทีมงานใช้เวลาดำเนินการแก้ไขและถอดเทปเพิ่มเติมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขหรือถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) เพิ่มเติม ทางเราจะจัดทำส่งไฟล์งานจากการถอดเทปจากการสัมภาษณ์งานวิจัย (Recording conversations) ให้ใหม่ เพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

5. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

รับทำวิจัย-1