งานวิทยานิพนธ์คืออะไร ยากไหม มีขั้นตอนอย่างไร?

การทำวิทยานิพนธ์ คืองานที่เป็นปัญหาหนักอกของผู้เรียนหลายคน เพราะกลัวว่าจะไม่จบการศึกษาบ้าง กลัวว่าจะทำไม่ทันบ้าง จนเป็นสาเหตุทำให้หลายคนถึงกับเป็นโรคเครียดเลยก็มี

แต่ถ้าเข้าใจหลักการในการทำงานวิจัย และรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำบ้าง จากเรื่องที่คิดว่ายากก็จะกลายเป็นง่าย แต่ถ้าหากไม่เข้าใจในส่วนนี้ก่อน ก็อาจจะทำให้การทำงานวิจัยยากขึ้น เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดี

ดังนั้นในการทำงานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือหลักสำคัญในการทำวิจัย แล้วงานวิจัยที่ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

ทำวิทยานิพนธ์_การทำวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิจัย_รับทำงานวิจัย

7 ขั้นตอนสำคัญในการทำวิทยานิพนธ์

1.เลือกหัวข้อที่สนใจ ให้หาเรื่องที่เราสนใจจริงๆ เอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจะดีที่สุด เพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมการทำงานวิจัยได้อย่างรอบคอบ สำหรับวิธีการหาไอเดียในการเลือกหัวข้อ แนะนำว่าให้ศึกษาตัวอย่างการทำวิทยานิพนธ์ จากรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อของเรา

2.ศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เราสนใจ หรือหัวข้อที่ใกล้เคียงกับข้อมูลเอกสารต่างๆ หรือวิทยานิพนธ์ที่มีคนทำเอาไว้ก่อนแล้ว เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดขอบเขตของการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานวิจัย

3.กำหนดขอบเขตการศึกษา อาทิ การกำหนดกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา การกำหนดเนื้อหาว่าต้องครอบคลุมประมาณไหน เพื่อจะได้ง่ายต่อการค้นคว้ามากขึ้น

4.กรอบแนวคิด ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ และต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วย เช่นอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะการกำหนดกรอบแนวคิด จะต้องครอบคลุมเนื้อหาที่ทำการศึกษาทั้งหมดของงานวิจัย ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาก่อน ก็อาจจะกำหนดกรอบแนวคิดได้ไม่ถูกต้อง

5.เครื่องมือ ถ้าหากเป็นการสำรวจ ก็เป็นในส่วนของแบบสอบถาม หรือถ้าเป็นการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นรูปแบบของการทดลองและอุปกรณ์ในการทดลอง

6.สถิติในการทำงานวิจัย เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานวิจัย หากผู้ที่ทำวิจัยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำสถิติ การหาค่าและการคำนวณ การทำสถิติก็จะเป็นปัญหาใหญ่ เพราะต้องใช้หลักสถิตในการหาค่าต่างๆ และสรุปผลที่ได้

7.สรุปและอภิปราย เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำวิทยานิพนธ์ โดยการเขียนสรุปนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้ศึกษามา ว่าได้อะไรบ้างจากการศึกษา เจอปัญหาอะไร และมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ

ทั้ง 7 ข้อคือหัวใจสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ จะเห็นว่ามีรายละเอียดหลายข้อที่ผู้ทำงานวิจัยจะมองข้ามไม่ได้ มิฉะนั้นอาจจะทำให้งานวิจัยออกมาไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้การทำวิจัยยังมีปัญหาบางข้อที่ผู้ที่ทำงานวิจัยหลายคนเจอ เป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานวิจัย หากไม่สามารถแก้ไขได้ปัญหาเหล่านี้ได้ งานวิจัยก็จะไม่สำเร็จตามกำหนด

4 สาเหตุที่ทำให้งานวิจัยไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด

1.อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เหมาะสม การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ควรเป็นอาจารย์ที่มีเคมีเข้ากันได้กับเรา เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น และเป็นอาจารย์ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านของการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่เราต้องการจะศึกษาเป็นอย่างดี

2.หัวข้อไม่ถูกใจ การกำหนดหัวข้อในการทำงานวิจัยนั้นไม่ใช่จะเลือกเอาหัวข้อใดก็ได้ ต้องเป็นหัวข้อที่เราสนใจอยากจะรู้และอยากจะศึกษาอย่างแท้จริงเท่านั้น หากเลือกหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยไม่สนใจ การทำงานวิจัยก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรค จนทำให้บั่นทอนกำลังใจไม่อยากจะทำต่อ และก็จะส่งผลทำให้งานวิจัยไม่เสร็จตามกำหนด

3.ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง คนที่ชอบอ้างว่าเดี๋ยวค่อยทำ หรือว่าไม่มีเวลาทำ ส่วนใหญ่มักจะทำไม่เสร็จตามกำหนดเวลาแทบทุกคน เพราะการทำวิทยานิพนธ์ ไม่สามารถทำเพียงแค่ 1-2 วันก็เสร็จเหมือนกับการเขียนรายงาน จะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีในการศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบัติถึงจะเห็นผล

4.กดดันตัวเองมากเกินไป เป็นอุปสรรคของการทำงานวิจัยเช่นกัน คนที่มีความกังวลมากๆ หรือกดดันตัวเองในการทำงานวิจัยเกินไป มักจะทำให้การทำงานวิจัยประสบปัญหา และทำได้ไม่สำเร็จ ทางที่ดีพยายามไม่เครียด และค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ จะดีที่สุด แต่ถ้าไปเร่งเอาในระยะเวลาสั้นๆ แรงกดดันก็จะสูงมากขึ้น

หมดปัญหาในการทำวิจัย กับการเลือกผู้ช่วยที่มีความชำนาญพิเศษ

หากคุณคิดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ และอยากจะทำวิทยานิพนธ์ ให้เสร็จตามกำหนดเวลา

ทางบริษัทฯ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมาคอยช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา เพื่อให้งานวิจัยของคุณออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด และเสร็จตรงเวลา