กุญแจสู่การจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่ประสบความสำเร็จ

021_รับทำวิจัย_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำspss_รับทำสารนิพนธ์_ราคาถูก

จ้างทำวิจัย

กุญแจสำคัญที่จะสามารถไขความสำเร็จในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ได้นั้นมี 3 ดอกที่ผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ต้องไขให้ออก นั่นคือ ตัวผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และสุดท้ายคือบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์

ตัวผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงให้ผู้ที่ต้องการจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือจ้างทำวิจัยทุกท่านทราบว่า กว่า70 เปอร์เซ็นต์ในการจะจ้างทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ ตัวผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์เอง ที่ต้องสามารถเป็นผู้กำกับควบคุม ตรวจสอบ และเป็นผู้สื่อสารที่ดี

ท่านอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ จ้างทำงานแล้วยังต้องเป็นผู้กำกับควบคุมด้วยหรอ? ขอตอบว่าใช่ครับ เพราะในการจ้างทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ท่านจำเป็นต้องบอกหัวข้อวิจัย จุดประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย รายละเอียดต่างๆให้ทางบริษัททราบ เพราะบริษัทไม่ได้เข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนกับท่าน ทางบริษัทจึงไม่สามารถทราบว่าอาจารย์ของท่านต้องการให้ศึกษาอะไร รูปแบบยังไง

ทางร้านจะทราบเพียงรูปแบบสากลเท่านั้น แต่ในบางมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบในการทำวิจัยที่ต่างออกไป และนี่เป็นรายละเอียดสำคัญที่ท่านต้องทราบและนำมาให้แก่บริษัท

เมื่อท่านเป็นผู้กำกับที่ดีแล้ว ท่านต้องสามารถเป็นผู้ตรวจสอบที่รอบคอบ ละเอียดด้วยเช่นกัน ขอแนะนำว่าเมื่อทางบริษัทส่งงานไปให้กับท่านแล้ว ท่านควรที่จะศึกษางานวิจัยที่ส่งไปให้เสียก่อนว่าเป็นไปตามที่ท่านได้บรีฟงานไว้กับบริษัทแต่แรกหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นไปตามที่ท่านบรีฟงานไว้ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบและยังไม่ขอรับงาน แต่เมื่อท่านศึกษางานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้แล้วท่านรู้สึกพอใจ ท่านจึงค่อยรับงานและนำไปส่งอาจารย์

และขั้นตอนต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่ที่ท่านล้วนๆนั่นคือ การสื่อสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับงานที่ทางบริษัทจัดทำไปให้ ซึ่งการจะสื่อสารออกไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจได้นั้น ท่านต้องศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจงานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้อย่างละเอียดถี่ถ้วยเสียก่อน เพราะถ้าไม่ศึกษาท่านจะไม่สามารถสื่อสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือใครก็ตามเข้าใจในงานวิจัยของท่านได้เลย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบในที่นี้เลยว่างานวิจัยนั้นไม่ตายตัว รูปแบบจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นว่าเหมาะสมของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่านอาจเถียงว่าท่านทำถูกในรูปแบบสากลแล้ว ทำจึงผิด ผมจะตอบให้ครบว่า มันผิดเพราะท่านไม่ได้ทำตามความประสงค์ของอาจารย์ผู้ให้คะแนนท่านว่าท่านจะผ่านหรือไม่ ดังนั้นการทำงานวิจัยจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

เมื่อลูกค้ามาปรึกษางานวิจัยกับทางบริษัท บริษัทจะแนะนำไปในทิศทางของรูปแบบสากล แต่เมื่ออาจารย์แบบอีกแบบท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที เพราะบริษัทจะได้ทำให้ตรงตามที่อาจารย์กำหนด เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น มันก็เท่ากับว่าเราทำงานผิด ลูกค้าบางคนงงว่า ทำไมแก้บ่อยจัง นั่นนี่ แต่จริงๆปัญหาอาจมาจากการที่ลูกค้าไม่ถามอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีก่อนว่า ต้องการให้ทำออกมาในรูปแบบใด อะไรยังไง

เพราะฉะนั้นในเบื้องต้น ก่อนที่ท่านจะมาจ้างให้ทางบริษัทลงมือทำงานวิจัยให้นั้น ท่านควรปรึกษาอาจารย์มาอย่างคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการทำวิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง และกรอบแนวคิด ว่าสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินงานต่อได้หรือไม่ เมื่อท่านปรึกษาอาจารย์แล้ว อาจารย์จะชี้แจงให้ท่านทราบในข้างต้นว่าอะไรใช้ได้บ้าง อะไรใช้ไม่ได้บ้าง ควรปรับอะไรบ้าง ใส่อะไรไปแทน และเมื่อท่านทราบรูปแบบการทำวิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง และกรอบแนวคิดที่ทางอาจารย์ที่ปรึกษาลงความเห็นว่าดำเนินงานได้ ท่านจึงค่อยนำข้อมูลเหล่านี้มาให้ทางร้าน และเริ่มจ้างงานกันมา เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำงานให้ตรงตามความต้องการเลย และท่านจะได้ไม่ต้องเสียจำนวนครั้งในการแก้ไขไปฟรีๆ

บริษัทรับทำวิทยานิพนธ์

กุญแจสำคัญดอกสุดท้ายนั้นคือ ท่านต้องเลือกบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือมาทำงานวิจัยให้ท่าน ท่านต้องศึกษา ตรวจสอบจนมั่นใจว่าบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์นั้นส่งงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้าเท่านั้น และมีความรับผิดชอบต่องานไหม ท่านต้องทราบว่าบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ที่ท่านจะจ้างนั้นมีประสบการณ์ในการรับทำวิทยานิพนธ์มากี่ปี เปิดบริษัทมานานหรือยัง บริษัทน่าเชื่อถือไหม และจำนวนชิ้นงานที่ทางบริษัทเคยรับทำวิทยานิพนธ์กับผู้มาใช้บริการนั้นมีเปอร์เซ็นต์การประสบความสำเร็จเท่าใด ไม่ประสบความสำเร็จเท่าใด และเหตุผลใดบ้างที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการจ้างทำวิทยานิพนธ์

บริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ของเราคร่ำหวอดในวงการรับทำวิจัยมากว่า 9  ปี และมีงานวิจัยที่ทางบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ส่งออกไปให้กับลูกค้ามากถึง 1,500 เล่ม ผู้ว่าจ้างประสบความสำเร็จและสามารถสำเร็จการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย 100% งานวิจัยทุกเล่ม ทุกบททำใหม่ทั้งหมดโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยมามากกว่า 2 ปีขึ้นไปทุกคน โดยแต่ละคนถูกฝึกโดยผม จึงทำให้มั่นใจในผลงานว่าจะสามารถทำออกมาไม่ต่างจากที่ผมทำแน่นอน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้าจะผ่านการตรวจสอบโดยผมก่อนอยู่แล้ว 1 ขั้น และจะส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้าดูก่อน หากลูกค้าโอเค พอใจในงานที่ส่งไปให้จึงจะเรียกว่ารับงาน และเมื่อรับงานไปแล้วส่งอาจารย์ที่ปรึกษา แต่มีปัญหาอาจารย์สั่งแก้ไข

ทางบริษัท อิมเพรส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ของเราจะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรี 2 ครั้งในแต่ละบท แต่มีเงื่อนไขบางประการที่ทางบริษัทจะไม่ทำให้ฟรี ขอให้ท่านไปตรวจสอบดูในเว็บไซต์อีกที่ แต่หากการแก้ไขงานของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไข ลูกค้าสามารถส่งงานวิจัยพร้อมรายละเอียดการแก้ไขกลับมาให้ทางบริษัทแก้ไขให้ฟรีได้เลย